Ženy pomáhají

Projekt má charitativní rozměr. Součástí turnaje je Trouble shot - „Ženy hrají pro nemocné děti." V roce 2011 se zaměříme na podporu osob se zdravotním a mentálním postižením.

Během dosavadního trvání projektu bylo převážně dětským zdravotnickým zařízením prostřednictvím tohoto projektu předáno cca 343 000 Kč.

Letošní první Trouble shot na Svachově Lhotce byl velmi úspěšný. Hráčky i hráči se této soutěže zúčastnili v maximálním počtu. Konečná částka se zastavila na 13 OOO Kč. Všem moc děkujeme. 

Letošní túra je za námi. Během všech turnajů probíhal projekt Ženy pomáhají. Díky vám všem se konečná částka vyšplahala na 39.400 Kč. Ta bude věnována na dětské onkologické oddělení. Projekt podpořily naše slovenské kolegyně a velmi významně i rakouské hráčky během posledního turnaje v Haugschlagu.

Ještě jednou všem velmi děkujeme.