Přihláška

Závaznou přihlášku je nutno vyplnit a odeslat, a to nejpozději jeden měsíc před konáním turnajů. Na podání přihlášky při turnajích nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení. 

Přihláška za členku v CLGA