Kdo je CLGA

CZECH LADIES GOLF ASSOCIATION je sdružení provozující sportovní, organizační a osvětovou činnost. Posláním je prosazování zájmů "ladies", tedy hráček golfu při sportovní a společenské činnosti spojené s hrou golfu, s přihlédnutím k specifickým zájmům, předpokladům a možnostem hráček. CLGA především organizuje soutěže hráček, realizuje styk se zahraničními dámskými kluby a asociacemi, a podporuje výchovu ke hře golfu. Cílem CLGA je dále rozvíjet organizační činnost občanského sdružení, rozšiřovat jeho členskou základnu, prohlubovat obecné povědomí o Asociaci a dále podporovat zahraniční spolupráci.

Po 10 ročnících samostatných republikových (národních) golfových tůr, jsme pro rok 2011 připravily společný projekt série golfových turnajů pod názvem Czech&Slovak Lady Open 2011. Jedná se o pět dvoudenních akcí, které se uskuteční na českých, slovenských i zahraničních golfových hřištích. Na turnajích se setkávají osobnosti se společnými zájmy, vzniká zde prostor pro nová setkání a získání nových obchodních kontaktů. Turnajů se účastní členky CLGA, SKLGA, VIP hosté a sponzoři. Součástí každého turnaje je bohatý doprovodný program, včetně zajištění hlídání dětí od 3 let po dobu akce.